Про Раду

Всеукраїнська спілка громадських організацій "Рада з питань туризму та курортів" (Рада з туризму та курортів) об'єднує сьогодні більшість провідних національних та регіональних професійних асоціацій та громадських організацій, діяльність яких пов'язана із сферою туризму та курортів. Рада з туризму та курортів офіційно зареєстрована 6 грудня 2007 року, проте фактично почала діяти з червня 2005 року у формі колегіального об'єднання 11 професійних асоціацій, що представляли всі сегменти туріндустрії країни. Сьогодні до складу Ради з туризму та курортів входить понад 20 структур, що представляють інтереси майже 100 тисяч працюючих.

Рада з туризму та курортів є неприбутковим об'єднанням громадських організацій, головною метою якого є розвиток туризму та курортів в країні та системний захист інтересів окремих професійних структур та їх членів. Найважливішим завданням Ради з туризму та курортів є формування в Україні цивілізованого та розвиненого туристичного ринку, зміцнення конкурентоздатності національного туристичного продукту, поліпшення умов для ведення туристичного бізнесу та інвестування в нього, покращення іміджу України як туристичного напрямку. Одним з головних напрямів діяльності Ради з туризму та курортів є ініціювання та лобіювання змін у нормативно-правовій базі, що сприятимуть розвитку туризму.

Важливою складовою діяльності Ради з питань туризму і курортів є поліпшення взаємодії професійного сектору та органів законодавчої і виконавчої влади. З цією метою за ініціативою Ради з туризму та курортів утворено громадську раду при профільному комітеті Верховної Ради України, підписано окремий меморандум про співпрацю між Радою з туризму та курортів та Державною службою туризму і курортів, ініційовано створення громадської ради при ДСТК. Члени Рада з туризму та курортів представлені у громадських радах при цілому ряді міністерств, в компетенцію яких входять окремі питання розвитку туризму та курортів.

В структурі Рада з туризму та курортів створено цілий ряд комісій та комітетів з окремих напрямків розвитку, до кінця 2008 року будуть сформовані її регіональні представництва у всіх областях України. При Раді утворено та активно діє Комітет інвесторів, до складу якого входять потужні інвестиційні структури, що реалізують інвестпроекти з розвитку туристичної інфраструктури на суму понад 1 мільярд євро.

Серед найважливіших проектів, що були ініційовані або реалізуються за безпосередньої підтримки Рида з туризму та курортів варто виділити:

  • проведення щорічного форуму керівників готельної галузі "Індустрія гостинності"
  • організація всеукраїнської виставки-форуму національного туристичного продукту Visit Ukraine;
  • створення та ведення національного порталу туристичної інформації welcome-to-ukraine.info;
  • програму популяризації інвестиційного потенціалу українського туризму;
  • реалізацію національної програми якості та професійної категоризації в сфері туризму та курортів;
  • програму захисту підприємств туристичної сфери від порушень під час проведення контролюючими органами;
  • програму "Туристична палата України"
  • започаткування національної премії Партнер української туріндустрії.

Крім того, організації-члени Ради з туризму та курортів щорічно проводять сотні професійних заходів - семінарів, конференцій, навчальних курсів, галузевих виставок та ознайомчих поїздок в Україні та за кордоном, видають професійні періодичні журнали, довідкову літературу для туристів. Реалізується цілий ряд програм міжнародного технічного співробітництва, програм кадрової підготовки та заохочення працівників сфери.

Окремі підприємства тур індустрії можуть активно співпрацювати з Радою з туризму та курортів як через членство в окремих галузевих асоціаціях, так і безпосередньо беручи участь в програмі "Туристична палата України".